Labor científica > Esquemas

  • 3 de 4

Musculatura urogenital

  • J. Olivella.  ca. 1945
  • Tinta china sobre papel.  24 x 20 cm.

Esquema de la disposición de la musculatura urogenital